Nieuwste members

Halima

Martijn46

Myra2004

cafestip2022153
meer...

Nieuwste forum berichten
De chatbox regels11-05 18:58
Het Website Reglement28-04 19:26
Het Forum Reglement28-04 18:28

Nieuwste foto`s

gerbenv

Evalyne

Evalyne

Evalyne
meer...

Poll
Hoe belangrijk is een mobiele telefoon voor jou?

Belangrijk!.

Eerste levensbehoefte!.

Ik kan wel zonder.!

mobiele telefoon?.Is dat?


Totaal aantal stemmen: 30
Bekijk alle polls

TOEPASSELIJKHEID HUISREGELS / ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze huisregels/algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele Starchat website.
Om lid te mogen worden van Starchat, moet je minimaal dertien jaar oud zijn. Als je minderjarig bent mag je alleen een profiel aanmaken en gebruiken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
RECHTEN & VERPLICHTINGEN MEMBERS
Je mag Starchat alleen gebruiken voor persoonlijke, niet commerciele doeleinden.
Je mag maximaal één profiel per persoon aanmaken.
Profielen met racistische dan wel politieke teksten zijn verboden.
Profielen met sexueel getinte content (persoonlijke tekst, omschrijving, afbeeldingen) zijn verboden.
Het is verboden Starchat te gebruiken:
In strijd met het bepaalde in de Huisregels
In strijd met relevante wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Door het aannemen van een valse identiteit. Je profiel is alleen voor jou bestemd, inloggen mag dan ook alleen op je eigen profiel.
Voor het plaatsen van naaktafbeeldingen.
Met behulp van scripts.
Voor spammen, reclame maken zonder nadrukkelijke toestemming van Starchat.
CONTENT
Alle content die door jou via Starchat word toegevoegd, mag door Starchat op iedere wijze worden gebruikt,bewerkt,vermenigvuldigd,verkocht en op alle mogelijke manieren openbaargemaakt worden, zonder hiervoor eerst toestemming van je te verkrijgen.
Je gaat ermee akkoord dat Starchat voor het hier bovenstaande genoemde gebruik geen vergoeding aan jou verschuldigd is.
Je mag op Starchat alleen maar content voor publicatie aanbieden wanneer de content je eigendom is. Publiceer je toch afbeeldingen/foto's waarvan je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Starchat hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
AANPASSINGEN / CONTROLE
Starchat heeft te allen tijde het rechts om topics te sluiten, foto's te verwijderen, profielen te verwijderen, profielen aan te passen, indien wij dit nodig achten.
Starchat zal bij het constateren van een strafbaar feit alle daarvoor benodigde persoons gegevens verstrekken aan de politie, en hiervan aangifte doen.
Starchat behoud zich het recht om leden of bezoekers de toegang tot de website te ontnemen voor onbepaalde tijd.
Op Starchat zijn moderators en administrators aangesteld die de veiligheid op de website en chatbox proberen te waarborgen. Sommige van deze administrators hebben het recht zowel publieke als prive berichten te lezen, met het doel klachten te verhelpen, en in te grijpen waar nodig.
PRIVACY
Starchat gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar leden, en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij je hier zelf toestemming voor geeft of wanneer er zich een strafbaar feit voor doet.
DISCLAIMER
Starchat kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit gemaakte afspraken via Starchat
Op Starchat staan links die aangebracht zijn door leden. Starchat kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of vormgeving van websites die vanaf Starchat worden gelinkt.
Starchat kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor leden/gebruikers van Starchat die elders spammen en/of reclame maken voor Starchat.
TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de website, is Nederlands recht van toepassing.
Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te Assen bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.